Skip to main content

Awards


Gelfand Award

Name Year
Zhenyi Chen 2023
Catherine Ray 2022
Mengxuan Yang 2021
Anthony McCormick 2020
Kitty Yang 2019
Yajnaseni Dutta 2018
Sean Pohorence 2017
Peng Zhou 2016
Dylan Wilson 2015
Joel Specter 2014
Marc Hoyois 2013
Boris Hanin 2012
Hiro Tanaka 2011
Austin Ford 2010

 

Best Thesis Award

Name Year

Yuxin Zhou

2023

Pax Kivimae, Mengxuan Yang

2022

Yajit Jain, Xi Sisi Shen

2021

Khashayar Filom, Nick McCleerey

2020

Yajnaseni Dutta

2019
Elden Elmanto, Nicole Looper 2018
Peng Zhou 2017
Ben Knudsen, Wenbo Sun 2016
Sheng-Fu Chiu 2015
Marc Hoyois 2014
Ian Le 2013
Owen Gwilliam 2012
Vesna Stojanoska 2011
Bohan Fang 2010

 

Best Preliminary Exam

Name Year
Greg Bixler 2021
Guillermo Tochi 2016
Sean Pohorence 2015
Yu (Sid) Wang 2014
Paul VanKoughnett 2013
Xiaokai Liu 2012
Marc Hoyois 2011
Jesse Wolfson 2010

 

best teaching assistant award

Name Year

Alex Karapetyan, Anthony McCormick

2023

Nick Lohr, Benjamin Zhou

2022

Katy Loyd

2021

Ruoyu Wang

2020

Shuji Weng

2019
Sean Pohorence, Kitty Yang 2018
Robert Chang, Peng Zhou 2016
Honghao Gao, Nicole Looper, Nan Shi 2015
Philip Egger, Benjamin Knudsen 2014
Robert Legg 2013
Boris Hanin 2012
Sam Gunningham 2011
Kiran Parkhe 2010